Nieuwsbrief Pulse of Europe: Zondag 1 Oktober

Zondag 1 Oktober  – 14:00 uur Museumplein Amsterdam
English below     Beste Pulse of Europe supporters,   Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. In deze editie willen we jullie graag informeren over onze volgende bijeenkomst op 1 oktober aanstaande en natuurlijk wat achtergrond beschrijven.HET FEESTJE VAN EUROPAA.s. zondag 1 oktober om 14:00 uur is er weer Pulse of Europe bijeenkomst in Amsterdam op het Museumplein.

Het blijft van belang om de pro-EU stem publiekelijk te laten blijken! Natuurlijk is Amsterdam niet alleen. Ook in vele andere Europese steden laat Pulse of Europe zich weer zien en horen. Voor een overzicht: https://www.facebook.com/pg/PulseofEurope/events/

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN & ONZE VISIE

Aanstaande 20 en 21 oktober zijn de verkiezingen in Tsjechië. In Polen, Tsjechië en Hongarije nemen de anti-Europese geluiden alsmaar in omvang en kracht toe. Vanuit Polen en Tsjechië hebben onze Pulse of Europe vrienden actief gevaagd om onze mede-burgers in die landen te ondersteunen en te overtuigen dat Europa hen veel goeds brengt.
Nog niet overtuigd? Lees eens wat de Europa correspondent van de NRC, Carolien de Gruyter, hierover zegt: https://www.europelecture.com/id/vkhmiei4xlw1/text_lecture_caroline_de_gruyter
De EU moet blijvend worden aangespoord haar burgers te dienen: op het gebied van veiligheid, rechtszekerheid en welvaart voor alle bevolkingsgroepen. De politici in Nederland en Europa moeten hun verantwoordelijkheid nemen. In ieder geval openlijk uitkomen voor hun pro-Europese instelling en de voordelen van de EU onder de aandacht van de kiezers brengen en verdedigen in de politiek.

Ook het doorsturen van deze mail naar contacten en bekenden waarderen we enorm. Wij verheugen ons erop veel mensen te mogen ontmoeten op onze bijeenkomst op zondag en te kunnen discussiëren over bovenstaande ontwikkelingen. Hopelijk tot dan!

Ben je geïnteresseerd om zelf actief deel te nemen. Mail ons of stap zondag op ons af: de organiserende kernteams verwelkomen alle hulp! http://pulseoeurope.nl/emailachter
Hartelijke groeten,    PulseofEurope-Team Nederland/Amsterdam
http://pulseofeurope.nl/amsterdam

“Pulse of Europe” is een niet-politiek initiatief van burgers die niet tegen iets zijn, maar vóór iets: voor vrije democratische Europese rechtstaten. Zij willen de Europese hartslag weer hoorbaar maken. “Pulse of Europe” wil de zwijgende meerderheid een stem te geven.   Hoewel hervorming van de Europese Unie zeker noodzakelijk is, is een verenigd Europa een goede basis en garantie voor het behoud van de vrede en veiligheid. Daarvan zijn de initiatiefnemers overtuigd.   Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/ Website: http://pulseofeurope.nl/

Thank you for reading this newsletter. In this edition we would like to inform you about our next meeting on the 1st of October.   EUROPE’S PARTY On Sunday 1 October at 14:00 o’ clock there will be another Pulse of Europe meeting in Amsterdam in Museumplein. Important elections still coming up all over Europe and it is important to show public support for Europe! Of course, Amsterdam is not alone. Pulse of Europe is present in many other European cities. For an overview: https://www.facebook.com/pg/PulseofEurope/events/
DEVELOPMENTS & OUR VISIONS The elections in the Czech Republic will take place on the 20 and 21 October. In Poland, Czech Republic and Hungary, anti-European groups are increasing in size and strength. In Poland and Czech Republic, our Pulse of Europe friends are actively engaging with our fellow citizens to convince them that Europe is bringing them great good.
Not yet convinced? Read what Europe correspondent Carolien de Gruyter, of the NRC handelsblad says about this: https://www.europelecture.com/id/vkhmiei4xlw1/text_lecture_caroline_de_gruyter

It is very important for the citizens of Europe and our politicians to make clear that EU matters. The EU must continue to serve its citizens: in terms of security, legal certainty and prosperity for all populations. Politicians in the Netherlands and the whole Europe must take their responsibility and make clear to their voters the advantages and achievement of the EU and not just use it as a scapegoat for all the problems.    Feel free to forward this email to your contacts and acquaintances. We look forward to see you at our Sunday meeting to discuss the above developments.   Are you interested in actively contributing to Pulse of Europe Nederland? Mail us or come on Sunday: the core teams welcome all the help!   Yours sincerely    PulseofEurope Netherlands/Dutch team/Amsterdam http://amsterdam.pulseofeurope.nl

“Pulse of Europe” is a non-political initiative from citizens that are not against something but for something: for free democratic European states. They want make the European heartbeat hearable again. “Pulse of Europe wants to give a voice to the muted majority of people.   Although the reformation of the European Union is necessary a united Europe is a good base and guaranty for the persistence of peace and security. From that the members of the initiative are convinced.   Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/ Website: http://pulseofeurope.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.