Nieuwsbrief Pulse Of Europe NL – 19 Mei 2017

Zondag 11 Juni 2017 – SAVE THE DATE!

(English below)

Beste mede-Europeanen,

Zondag 21 mei zijn er Pulse of Europe bijeenkomsten in Utrecht (NIEUW!) en Maastricht.
Vanaf juni zijn er bijeenkomsten in Amsterdam één keer per maand.

Het is belangrijk om met veel mensen te komen om kenbaar te maken dat Europa er toe doet. Laat deze bijeenkomsten dus niet voorbijgaan zonder je aanwezigheid!

Zondag 11 Juni is de volgende bijeenkomst in Amsterdam! – SAVE THE DATE !
Deze keer op een speciale plek. Wij houden je op de hoogte waar precies wij gaan ontmoeten en wat wij willen doen.

 Afgelopen Zondag stonden wij met een klein maar enthousiast groepje Europa-ondersteuners op het Museumplein in Amsterdam om vooral te bespreken hoe de inmpact van Pulse of Europe zouden kunnen vergroten.

Open en interessante uitwisselingen van gedachtenen hebben plaatsgevonden en er zijn een behoorlijk aantal constructieve en creatieve ideeën bedacht. Bedankt voor uw inzet!

Ook was er een goede Pulse of Europe bijeenkomst in Maastricht.

 Het doel van Pulse of Europe is om burgers aan te moedigen zich publiek uit te spreken voor een pan-Europese identiteit. De bijeenkomsten zijn het belangrijkste middel op dit moment om dit kenbaar te maken

Help mee en stuur deze email door naar je contacten, nodig al je vrienden uit om naar Utrecht, Maastricht en Eindhoven te komen en zeker in Amsterdam op 11 Juni! Spread the love!

Wij verheugen ons veel mensen te mogen ontmoeten!

Beste groetjes,  Edda (PulseofEurope team)

PULSE OF EUROPE NEDERLAND


“Pulse of Europe” is een niet-politiek initiatief van burgers die niet tegen iets zijn, maar vóór iets: voor vrije democratische Europese rechtstaten. Zij willen de Europese hartslag weer hoorbaar maken. “Pulse of Europe” wil de zwijgende meerderheid een stem te geven.

Hoewel hervorming van de Europese Unie zeker noodzakelijk is, is een verenigd Europa een goede basis en garantie voor het behoud van de vrede en veiligheid. Daarvan zijn de initiatiefnemers overtuigd.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/

Website: http://pulseofeurope.nl/


2017 June 11th  – SAVE THE DATE –

Dear fellow Europeans,

Sunday 21 May there are Pulse of Europe rally’s in Utrecht (NIEUW!) en Maastricht.

From June there will be gatherings in Amsterdam once a month. It is important to come with many people to show that Europe matters. Do not let these meetings pass without your presence!

Sunday 11 June the next meeting in Amsterdam takes place! This time at a special place. We keep you updated about where we are going to meet and what we are going to do!

Last Sunday we stood with a small but enthusiastic group of Europe- supporters at Museumplein and especially talked about how Pulse of Europe could grow and increase its impact. In Maastricht, there was also a nice rally!

A decent number of constructive and creative ideas came up and interesting, open discourses were held. Thanks a lot for your impact!

Help us and send this email to your contacts, invite all your friends and come join Pulse of Europe in Utrecht, Eindhoven, Maastricht and especially on Sunday 11 June in Amsterdam! Spread the love!

We are looking forward to seeing and meeting lots of new people!

Best wishes, Edda (PulseofEurope-Team)


“Pulse of Europe” is a non-political initiative from citizens that are not against something but for something: for free democratic European states. They want make the European heartbeat hearable again. “Pulse of Europe wants to give a voice to the muted majority of people.

Although the reformation of the European Union is necessary a united Europe is a good base and guaranty for the persistence of peace and security. From that the members of the initiative are convinced.

Facebook: #pulseofeuropenederland and #pulseofeurope https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/

Website: http://pulseofeurope.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.