Pulse of Europe: hoe verder?

Gedachten uit Leipzig voor Workshop 22-4-2017 in Frankfurt

Concept 1 -20 april 2017 -Vertaling Chris van Veen
De plaatselijke Pulse-of-Europegroep in Leipzig heeft kort geleden gedachten op papier gezet over de verdere ontwikkeling van Pulse of Europe. Hier voIgt een korte samenvatting van hun vijfpuntenvoorstel.

Internationalisering
Pulse of Europe moet zich van een min of meer tot Duitsland beperkt initiatief uitbreiden tot een beweging in heel Europa, niet aileen West-Europa, waar we al een aantal plaatselijke initiatieven zien, maar vooral ook in het oosten van het continent. Aileen zo kunnen we ons als beweging beroepen op een Europese legitimiteit.

Communicatie
We zijn momenteel vooral centraal aanwezig op Facebook en Twitter. Oat functioneert uitstekend als het erom gaat aandacht op ons te vestigen, ook van de media. Maar er is meer nodig:

  • Vullen van website en blog met meer inhoud.
  • Vergroten van de communicatiemogelijkheden tussen plaatselijke groepen.
  • Jongeren aantrekken door het gebruik van sociale-media te verbreden.

Juridische en Organisatorische vorm
Op dit moment bestaat er een plaatselijke vereniging in FrankfUlt, waarvan de staturen niet officiëel zijn bekengemaakt. Het is onduidelijk hoe lidmaatschap en rechten van medewerkers zijn gedefinieerd. De juridische en organisatorische vorm van Pulse of Europe moet echter overeenkomen met het Europese ideaal van democratie en veelvormigheid.

Manifestatie
De huidige manier waarop Pulse of Europe zich manifesteert -wekelijkse openbare bijeenkomsten op zondagmiddag -is met veel inzet maximaal een jaar vol te houden; dan is de lucht er weI uit. Een omvorming naar iets anders is nodig maar zonder serieuze voorbereiding niet mogelijk.

Inhoudelijke thema’s
Pulse of Europe krijgt in toenemende mate het verwijt dat het een inhoudsloze beweging is. Er moet een manier worden ontwikkeld om inhoudelijke thema’s uit te werken, daar consensus over te bereiken en die vast te houden. Gebeurt dat niet, dan zal Pulse of Europe zich, ook lokaal, niet verder kunnen ontwikkelen. Wil Pulse of Europe een beweging blijven die open blijft staan voor aIle mensen die Europa na aan het hart ligt.

Uitwerking
Het is nodig om verschillende commissies te vormen die de punten communicatie, vorm, manifestatie en inhoud verder uitwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.