Over Ons

Er is een alarmerende radicalisering gaande in de politiek. Nadat het Britse volk voor de Brexit heeft gestemd is daarna ook nog Donald Trump tot president gekozen in de Verenigde Staten. In Nederland is het populisme in maart 2017 enigszins getemperd, maar zeker niet verdwenen.

We moeten ons niet uit het veld laten slaan. Er staan nog meer verkiezingen gepland. In Frankrijk op 23 april 2017 en in het najaar in Duitsland. Daar moet deze radicalisering een halt worden toegeroepen.

 

Ons doel en onze bijdrage

We zijn er van overtuigd dat het merendeel van de burgers in Europa de fundamentele waarden van de Europese Unie onderschrijft, evenals de capaciteit van de Unie om te veranderen en te ontwikkelen. Deze burgers willen deze waarden niet opgeven voor nationalistische tendensen die belangrijke verworvenheden op de tocht zetten. Niets minder dan de verdediging van het Europese samenwerkingsverband, die veiligheid garandeert, vrijheid en de rechtsstaat staat op het spel.

Helaas worden in het publieke debat vooral de negatieve en destructieve stemmen naar voren gebracht!

Daarom: Laat onze beweging zich in toenemende mate luider horen en meer zichtbaar worden. We moeten nu allemaal positieve energie tegenover destructieve krachten zetten. De Europese hartslag moet overal gevoeld worden.

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het mislukken of slagen van onze toekomst. Niemand kan zich verontschuldigen om niets te doen. Alleen maar hopen dat alles vanzelf goed komt is niet voldoende en zelfs gevaarlijk.

Nu, net voor de verkiezingen in Frankijk op komst, is de tijd gekomen om ons uiterste best te doen met zoveel mogelijk mensen en op zoveel mogelijk plaatsen.

We hebben een groter doel: om zoveel mogelijk mensen in Europa, die vóór Europa zijn en in staat zijn om na de verkiezingen pro-Europese krachten te ondersteunen en vereniging. Zo kunnen we een menselijke ketting vormen door heel Europa om met elkaar verbonden blijven.

Elke zondag om 14:00 uur ontmoeten wij elkaar

Pulse Of Europe steden:

We hopen dat veel landen, steden en dorpen mee gaan doen.

Hoe we ons zelf zien

We willen benadrukken dat de Pulse of Europe een burgerinitiatief is dat niet gelieerd is aan de doelen van enige specifieke politieke partij. Integendeel: diversiteit is goed en het Europese idee kan op vele verschillende manieren worden gerealiseerd. De verkiezingen zijn het moment waarop hiervoor de hoofdlijnen worden uitgezet.

We zijn niet tegen iets, maar vóór iets. Dit is geen tijd voor protest. Het is tijd om op te komen voor de gedeelde kernwaarden van onze gemeenschap vanuit een positieve grondhouding.

De grondbeginselen van de Pulse of Europe zijn te vinden op de pagina “Over ons”.

We vragen je om onze oproep via je netwerk aan zoveel mogelijk mensen, instituties en bedrijven door te geven. Wees actief – we kijken ernaar uit om gezamenlijk positieve energie Europa in te sturen

Let’s be the Pulse Of Europe!